DYREKTOR   Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Elżbieta Brzezińska
Zadania realizowane na stanowisku pracy:
- kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
- odpowiada za właściwy przebieg zajęć szkolnych,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

Wicedyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Dorota Gesek
Nadzór pedagogiczny
Wczesne Wspomaganie Rozwoju  Dziecka
 Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Branżowa  Szkoła Pierwszego Stopnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 luty 2020 14:34 Elżbieta Brzezińska