Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 104

W ostatnich dniach pani dyrektor Elżbieta Brzezińska podpisała pięcioletnią umowę z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dotyczącą współpracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów z różnych kierunków studiów.