tel. 23 672 28 89

foto1

foto1

foto1

foto1

foto1Historia SOSW

Dowiedz się więcej o powstaniu i istnieniu ośrodka.

Czytaj...

Galeria

Zdjęcia naszych podopiecznych. Fotografie z imprez i spotkań.

Czytaj...

Księga gości

Zapraszamy do wpisania się w księdze gości, zostaw po sobie ślad na naszej stronie.

Czytaj...

Rozbudowa SOSW

Dowiedz się więcej o projekcie unijnym na rozbudowę SOSW

Czytaj...

19 maja 2017 r. w godzinach 9,00 – 17,00 w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”. Organizatorami konferencji byli: fundacja „Być jak inni” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie. Honorowym patronatem konferencję objęli: rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. Stefan Michał Kwiatkowski, starosta Powiatu Ciechanowskiego Sławomir Morawski oraz prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński. Tematyka konferencji była bliska codziennej działalności obydwu instytucji – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny. Wykładowcy, którzy uczestniczyli w konferencji to uznane autorytety w tej dziedzinie.  Prof. dr hab. Ewa Pisula zajmująca się głównie funkcjonowaniem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psychologiczną sytuacją rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także aktywnie działająca na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce. Dr Radosław Piotrowicz, którego zainteresowania naukowe dotyczą jakości życia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesna interwencja, czyli, jak wspomagać rozwój małego dziecka. Dr Katarzyna Sedivy-Mączka  to logopeda specjalizująca się w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją. Mgr Adrian Borowik to pedagog, trener i terapeuta, który popularyzuje wśród rodziców oraz terapeutów pracujących z osobami z autyzmem terapie wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Na zakończenie konferencji wyemitowano film zrealizowany w fundacji „Być jak inni” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie przedstawiający w skrócie opracowanie diagnozy oraz terapię dzieci w placówkach.
W konferencji uczestniczyło ok. 150 nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także rodziców dzieci, u których występują różnorodne zaburzenia rozwojowe. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień prelegentów. Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu do terapii metodą EEG Biofeedback. Można było także kupić książki związane tematycznie z treściami konferencji (publikacje przeznaczone dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, rodziców i dzieci) wystawione przez wydawnictwa HARMONIA oraz WiR.
Uczestnicy konferencji wyrażali duże zadowolenie zarówno z organizacji, jak i wartości merytorycznej konferencji. Również organizatorzy z dużą satysfakcją oceniają przedsięwzięcie jako sukces i zapowiadają kontynuowanie w kolejnych latach.

dr Radosław Piotrowicz                                                                        prof. Ewa Pisula