tel. 23 672 28 89

Nasze przedszkole istnieje od 2006 r.  Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci od 3 do 6 lat, z możliwością przedłużenia pobytu dziecka  do 8 roku życia.
Pracujemy zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego dostosowaną do możliwości naszych wychowanków. Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Dzieci doskonalą swoje umiejętności poprzez  zabawę, eksperymentowanie.  Bardzo się staramy by czas spędzony w przedszkolu był pełen serdeczności i ciekawych wrażeń. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji w różnych typach szkół ( szkolnictwo masowe, specjalne, integracyjne).
Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy przedszkolne: psotne " Krasnale", skaczące "Żabki", wesołe" Misie " i  poważna "Zeróweczka". Zajęcia przedszkolne odbywają się w małych zespołach co pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

W naszej pracy korzystamy z elementów różnych metod:

 • programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne,
 • metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • metoda Dobrego Startu,
 • pedagogika zabawy
 • metoda Krakowska,
 • metoda F. Affolter,
 • zabawy paluszkowe.

Oprócz codziennych zajęć w grupie przedszkolnej dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach specjalistycznych:

 • terapii logopedycznej
 • integracji sensorycznej
 • rehabilitacji
 • rewalidacji indywidualnej
 • zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.