Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy ukończyli szkołę podstawową mogą kontynuować naukę w 3 - letniej Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie kończą naukę egzaminem teoretycznym i praktycznym, który daje kwalifikacje do pracy, jako pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 W czasie nauki młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną. Praktyki odbywają się na terenie Ośrodka w dobrze wyposażonej pracowni kuchennej, w pomieszczeniu imitującym pokój hotelowy oraz w pralni internatu.
Uczniowie korzystają również z zajęć specjalistycznych, które są dla nich wskazane w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.