Super User

logopedia (zajęcia usprawniające narządy artykulacyjne i mowę),

neurologopedia,

usprawnianie ruchowe (rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna)

terapia metodą Biofeedback

zajęcia w sali integracji sensorycznej

zajęcia w sali doświadczania świata

zajęcia rewalidacyjne,

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne