ORGANIZACJA SOSW


Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Priorytetem w naszej pracy jest dobro dziecka.
Poprzez różne działania edukacyjnie wychowawcze rozwijamy tkwiące w nich możliwości tak, aby mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją. Podejmujemy szereg działań i rozwiązań nakierowanych na spontaniczną i celową integrację naszych uczniów ze środowiskiem.
 
W strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonują następujące placówki dydaktyczne i opiekuńcze:

    • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    •  Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną,  autyzmem i różnego rodzaju  sprzężeniami.
    • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.
    • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    • Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna   dla
    • uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 10:55 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 10:57 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 12:56 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 13:29 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 10:39 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 grudzień 2020 10:00 Elżbieta Brzezińska