Super User

Zadaniem Internatu jest zapewnienie całodobowej (w dni nauki szkolnej) opieki wychowawczej podopiecznym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie kształcenia. Wychowankowie znajdują tutaj odpowiednie warunki mieszkalno-bytowe, odpowiednie warunki do nauki, terapii, rehabilitacji i wypoczynku oraz całodzienne wyżywienie.
Pobyt w Internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.
Istnieje możliwość zwrócenia się o dofinansowanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W trakcie zajęć tematycznych kadra wychowawców zapewnia wychowankom aktywny i twórczy sposób spędzania czasu wolnego. Organizowane są wyjścia do parku miejskiego, galerii, kościoła. Podopieczni mogą spędzać czas wolny w pełni wyposażonych świetlicach, korzystając z komputerów, TV, czy siłowni szkolnej.

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […]
Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”(J. Korczak)