Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 Uczniowie naszego Ośrodka mają możliwość całodobowego pobytu w placówce. Pokoje mieszkalne znajdują się w tym samym budynku, co szkoła. Teren jest bezpieczny i ogrodzony. Wykwalifikowana kadra pedagogów dba, by młodzież czuła się tu, jak w domu - bezpiecznie i swobodnie. W przytulnie urządzonych salach, sypialniach i świetlicy dzieci mieszkają, wypoczywają, uczą się i pracują. Oprócz typowych zajęć mających na celu uzupełnienie braków w nauce, uspołecznienie i przygotowanie do samodzielnego życia, wychowankowie mogą realizować własne marzenia, doskonalić swoje zdolności i talenty poprzez działalność w Samorządzie, sekcjach zainteresowań a także w kółku dziennikarskim “Świstek”.
   Otaczamy wychowanków pomocą, życzliwością i akceptacją. Naszym celem jest stworzenie  jak najlepszych warunków  wychowania  w oparciu o wzajemny szacunek oraz  wartości moralne  przy  współpracy  rodziców i osób   życzliwych.
SEKCJE DZIAŁAJĄCE W INTERNACIE:
    1. Sekcja artystyczna
    2. Sekcja akwarystyczna
    3. Sekcja sportowa
    4. Sekcja informatyczna
    5. Kółko dziennikarskie