Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Ilustracja kontaktu
Sekterariat
Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
Ciechanów
Telefon:
23 672 28 89
Wyślij e-mail