Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

2 kwietnia, od 2008 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego założeniem i celem jest propagowanie wiedzy na ten temat oraz budowanie wrażliwości społecznej i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Dziś w naszej placówce zrobiło się błękitnie i pięknie. Jest to wyraz naszej solidarności i wsparcia dla wszystkich osób dotkniętych autyzmem. Każdy uczeń otrzymał błękitny balon i naklejkę okolicznościową. Na korytarzu oraz w salach lekcyjnych pojawiły się gazetki z informacjami odnośnie tego zaburzenia oraz trudności, z jakimi muszą każdego dnia borykać się osoby z autyzmem i ich rodziny. Zostały także przedstawione sylwetki znanych postaci, które pomimo autyzmu odniosły sukces i międzynarodową sławę. Wśród nich znalazł się między innymi L. Messi oraz A. Hopkins.

Drodzy Autyści - nie jesteście sami! Próbujemy zrozumieć Wasz świat i w nim zaistnieć.

 

Magdalena
Wczoraj uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzypowiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Płońsku. Nasi zawodnicy zajęli czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Wszystkim zawodnikom serdecznie GRATULUJEMY osiągniętych wyników.
Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu serdecznie dziękujemy za zakup sprzętu. Dzięki Wam osiągamy sukcesy!
Magdalena

Uczestnicy zespołu rewalidacyjno -wychowawczego również czują wiosenne ożywienie. Dali temu wyraz malując dłońmi na dużych arkuszach brystolu nieregularne plamy farb, które posłużyły w  dalszym etapie pracy, jako tło dla wiosennych tulipanów i żonkili. Prace zdobią teraz hol szkolny. Zajęcia tego typu są bardzo lubiane przez uczniów, rozwijają sprawność motoryczną rąk, kształtują poczucie sprawczości oraz dostarczają wielu wrażeń  sensorycznych.

   

Magdalena
Wczoraj wychowankowie grup wychowawczych w   Światowym Dniu Wody wzięli udział w warsztatach plastycznych. Filmy edukacyjne i malowanki wodne uświadomiły im ogromna moc kropel wody. Będziemy ją oszczędzać.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38