Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

INTEGRACJA SENSORYCZNA


Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu nasz mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami.
W Ośrodku prowadzona jest terapia zaburzeń przetwarzania bodźców. Zajęcia w wychowankami oraz dziećmi z wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą wykwalifikowani terapeuci. Placówka dysponuje dwiema w pełni wyposażonymi salami do terapii zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych.
Terapia SI wpływa na nieprawidłowości w zakresie: postawy, koordynacji ruchowej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, funkcji poznawczych. Wpływa na poprawę sprawności w zakresie dużej i małej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowych i słuchowych, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.