Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:


PRZEWODNICZĄCY: Wróblewska Beata

PIERWSZY ZASTĘPCA: Powirtowska Małgorzata

SEKRETARZ: Drążkiewicz Ewelina

SKARBNIK: Augustyniak Agnieszka

 


KOMISJA REWIZYJNA:

 Przewodnicząca: Błażewska Aleksandra

Członkowie komisji: Kołanko Mariola

                                 Karwowska Maria