Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:


PRZEWODNICZĄCY: Wróblewska Beata

PIERWSZY ZASTĘPCA: Kurzęcki Zbigniew

DRUGI ZASTĘPCA: Komoniewska Agnieszka

SEKRETARZ:Drążkiewicz Emilia

SKARBNIK: Kucińska Anna

 


KOMISJA REWIZYJNA:

Błażewska Aleksandra

Mierzwa Barbara

Powirtowska Małgorzata