Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

KOCHANI RODZICE !

 

Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne oraz zagrożenie życia uczniów, ich rodzin, nauczycieli i pozostałych pracowników, by zapobiec możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19 w oparciu o

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 20 MARCA 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 ( Dz.U. z dnia 11 marca 2020r.) § 4b pkt.2

Początek formularza

Dół formularza

 

Starosta Powiatu Ciechanowskiego wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Wobec powyższego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie będziemy kontynuować nauczanie na odległość .

 

Rodzice kontaktują się z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i wszystkimi specjalistami w sposób zdalny ( telefonicznie, SMS -owo, drogą e-mailową).

Informacja w związku z zawieszeniem zajęć w SOSW w Ciechanowie

Rodzicu,

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Dodatkowo umieszczam propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi ze strony gov.pl: – zobacz

 

Epodreczniki.pl

Portal wiedzy dla nauczycieli

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Portal lektury.gov.pl

Strona Centrum Nauki Kopernik

Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka Szkolna

Biblioteka Cyfrowa Polona

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis Telewizji Polskiej

Serwis Polskie Radio Dzieciom

GENERATOR KART PRACY NA SPECJALNI.PL

GRY MATEMATYCZNE DLA DZIECI

KOLOROWANKI< KRZYŻÓWKI.PL

 

Super User

W ostatnich dniach pani dyrektor Elżbieta Brzezińska podpisała pięcioletnią umowę z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dotyczącą współpracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów z różnych kierunków studiów.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38