Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

W dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 9.30 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Elżbieta Brzezińska odczytując list od pana Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczynających się wakacji, a następnie odbyła się część artystyczna akademii przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań nauczycielek. Było to kolorowe, pełne ekspresji, ruchu, tańca i muzyki przedstawienie, którego motywem przewodnim było życie piratów. Wprowadziło ono nas  w wakacyjny nastrój! Ale to nie był koniec atrakcji!

Kolejnym punktem uroczystości, na który wszyscy czekali z wielkim zainteresowaniem było wręczenie nagród za akcję zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski pt:"ZGRANA KLASA". Zwycięzcami akcji zostały  ex aequo dwie klasy - II ud i VII/VIII uw, drugie miejsce zajęła klasa III ppd oraz były cztery równorzędne trzecie miejsca - klasy III pp, II/ III ppc, IIue i  II lk. Wszystkie klasy zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami.

Nagrody rzeczowe otrzymali również najlepsi uczniowie pod względem nauki i zachowania z poszczególnych klas oraz Panie Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyły świadectwa i upominki uczniom kończącym poszczególne etapy edukacyjne i żegnającym się z naszą placówką. 

Na koniec uroczystości z wielkim wzruszeniem pożegnaliśmy panie nauczycielki, które odeszły na emeryturę - p. Barbarę Cichocką i p. Joannę Sadowską.

Miłym akcentem wieńczącym całą uroczystość były wiązanki kwiatów od Rady Rodziców, złożone na ręce Pań Dyrektor w podziękowaniu za trud całorocznej pracy wszystkich nauczycieli, specjalistów i pracowników Ośrodka. Oto krótka fotorelacja:

 

  

Magdalena

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Ośrodka

na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022,

które się odbędzie 24 czerwca 2022 r. o godz.9.30 w sali gimnastycznej.

Dyrekcja SOSW w Ciechanowie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38