tel. 23 672 28 89

foto1

foto1

foto1

foto1

foto1Historia SOSW

Dowiedz się więcej o powstaniu i istnieniu ośrodka.

Czytaj...

Galeria

Zdjęcia naszych podopiecznych. Fotografie z imprez i spotkań.

Czytaj...

Księga gości

Zapraszamy do wpisania się w księdze gości, zostaw po sobie ślad na naszej stronie.

Czytaj...

Rozbudowa SOSW

Dowiedz się więcej o projekcie unijnym na rozbudowę SOSW

Czytaj...

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. 28 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Ciechanowskim dotyczące zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu ciechanowskiego.

Ośrodek ma za zadanie:

1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w odpowiednich przepisach;

5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,

w tym: a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu ciechanowskiego zadania programu realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie. Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka. SOSW w Ciechanowie jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele zatrudnienie w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają także kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, czy zaburzeń dziecka, w szczególności są to logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, psycholog, pedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, nr tel.: 23 6722889, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 12.12.2017 roku grupa uczniów SOSW w Ciechanowie z klas V, VI, III gLs, Ihot odwiedziła wraz z wychowawczyniami ( p. B. Michalską i M. Tyjeńską –Cylke ) - PCKiSz w Ciechanowie. Dzieci obejrzały spektakl teatralno – taneczny pt. „Kopciuszek .pl”. Spektakl został przygotowany przez młodych aktorów z Teatru Dziecięcego „KLAPSIK” Edyty Bojkowskiej-Kolak oraz tancerzy z zespołu Tańca Nowoczesnego „FUNNY” i Teatru Tańca „Fakt” Jolanty Szlagowskiej. Barwne widowisko dla dzieci i młodzieży opowiadało współczesną wersję Kopciuszka ( w tej roli Olga Boniakowska ) – bohaterki baśni, według scenariusza Iwony Rzeplińskiej – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Dzieciaki z ogromnym zainteresowaniem oglądały spektakl, o czym świadczyły ich zafascynowane spojrzenia i zaczerwienione od emocji twarze. Uczniowie SOSW w Ciechanowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w sesji zdjęciowej z młodymi artystami ciechanowskiej sceny.

Oto kilka fotografii: .

Dnia 12 grudnia starszy aspirant KPP p.Piotr Pikus został zaproszony przez p. pedagog do naszej szkoły i spotkał się z uczniami ZSZ, klasy branżowej oraz gimnazjum. Spotkanie dotyczyło przemocy oraz czynów karalnych.Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje przemocy, jak radzić sobie z przemocą, do kogo się zwrócić o pomoc.Pan aspirant poinformował też uczniów o czynach karalnych oraz poniesionych konsekwencjach w przypadku kradzieży, pobicia, rozboju.Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych informacji w formie audiowizualnej.Na zakończenie spotkania obejrzeli film dotyczący właściwego korzystania z telefonów alarmowych.Film uświadomił uczniom jak tragiczne mogą być skutki jeśli telefon alarmowy będzie użyty do niewłaściwych celów, będzie blokowany lub wykorzystany jako żart.Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania z panem aspirantem, gdyż uzyskali dużo praktycznych i przydatnych informacji.

napisała pedagog Hanna Orłowska

W dniu 2017-12-12 do naszego Ośrodka zawitała grupa Mikołajów i Elfów. Byli to uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr. 4 wraz z opiekunami. Na Sali gimnastycznej odbyło się spotkanie gości z uczniami naszego ośrodka.

Podczas wizyty, radośnie i wesoło śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Goście obdarowali prezentami przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej naszego ośrodka.

Paczki zostały przygotowane przez Fundację „Orange”

W miłej, życzliwej i świątecznej atmosferze spędziliśmy wspólnie fantastyczne chwile.

To nie było nasze pierwsze spotkanie.

Dzieci z SP 4 odwiedziły nas także z okazji Dnia Matki.

Zapraszamy częściej.

8 grudnia 2017 nauczyciele i wychowawcy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na terenie ośrodka: „System Numicon – rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Szkolenie prowadziła pani Iwona Simon - współzałożycielka Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ z Gdańska. Na stronie fundacji czytamy - „Numicon to brytyjski system budowania umiejętności matematycznych u dzieci. Jego podstawą są klocki zaprojektowane z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się, oparte na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego. Wielką zaletą kształtów Numicon jest ich multisensoryczność, a więc wykorzystywanie kanału wzrokowego (kształt, kolor), a także taktylnego (otwory w kształtach). Klocki NUMICON to nie tylko przejrzysta reprezentacja abstrakcyjnych dla dzieci liczb, ale również atrakcyjne narzędzie do nauki i zabawy. Dzięki klockom Numicon nauka matematyki może być przyjemna i efektywna. Klocki wykorzystywane są w edukacji matematycznej na całym świecie, zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i w szkołach integracyjnych i specjalnych”

W tym roku szkolnym uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przebiegały pod hasłem : Jestem cool, mimo kul . Odbyły się w dniu 5 grudnia. Tego dnia dominował żółty kolor, który jest symbolem solidarności osobami niepełnosprawnymi.

Gościem specjalnym był pies- terapeuta o imieniu Loka, którego właścicielką jest Pani Emilia Pawelczyk. Zabawa, karmienie, podziwianie sztuczek wywoływały śmiech i wielką radość, budziły pozytywne emocje. Uczniowie młodszych klas uczyli się budowania prawidłowej relacji z psem oraz zasad bezpiecznego postępowania z nim.

Wielką atrakcją był seans bajkowy. Dzieci jak zaczarowane oglądały bajki za sprawą diaskopu i starych klisz. Młodzież z wielkim zaangażowaniem przygotowała plakaty konkursowe, na których pojawiły się wzruszające hasła: Jesteśmy super!!! mimo…….; Wiara czyni cuda; Damy radę mimo wszystko; Każdy inny, wszyscy równi; Wszystko możemy razem; Nie poddawaj się, życie Twoje cudem jest; Pozdrowienia z Empatii…

Trudno było wyłonić najlepszą pracę, dlatego wszystkie zdobyły pierwszą nagrodę. Ten dzień przypomniał nam wszystkim o konieczności działań na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dnia 7.12.2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez członków koła „Ekoplastyk”. Uczniowie wraz z opiekunami dołożyli wszelkich starań, aby prezentowane ozdoby były atrakcyjne, oryginalne, niepowtarzalne, wnoszące atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia do naszych domów. Zainteresowanie kiermaszem było ogromne, zarówno przez pracowników Ośrodka , jak i rodziców wraz z dziećmi. Zapraszamy za rok.
Dziękujemy ! Po raz kolejny nasi uczniowie, rodzice i pracownicy okazali wiele serca uczestnicząc w akcji Mikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. Na prośbę o pomoc zwierzętom mieszkającym w schronisku, spontanicznie odpowiedziało wiele osób. Ze szczególnym zaangażowaniem, w akcję włączyła się Pani Kasia Kowalska, umożliwiając wydrukowanie pięknego plakatu oraz pozyskując wiele darów.

W tym roku zebraliśmy: - 18 misek do karmy - 17 kg makaronu - 12 kg ryżu - 14,5 kg suchej karmy - 1 kg kaszy - 2 puszki karmy - 1 opakowanie smaczków - 2 obroże duże - 4 obroże małe - 1 obroża średnia - 2 smycze dla małych i średnich psów - 1 szelki dla małych psów - 3 kołdry - 3 jaśki - 1 poduszkę Oraz 308 zł, za które kupiliśmy duży, mocny transporter do przewożenia zwierząt, krytą toaletę dla mieszkających w schronisku kotów oraz żwirek. Wszystkie te dary, pomimo deszczu i wiatru osobiście przekazaliśmy do schroniska, sprawiając radość sobie i jego mieszkańcom. Dzięki uprzejmości ZKM w Ciechanowie, na miejsce zawiózł nas bardzo miły i pomocny Pan Kierowca, autobusem przystosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Po przekazaniu darów i zwiedzeniu schroniska, na rozgrzewkę czekała na nas pyszna, ciepła owocowa herbatka oraz cukiereczki. Wszystkim, którzy okazali wiele serca i zaangażowali się w akcję, serdecznie dziękujemy. Samorząd wychowanków Ośrodka wraz z opiekunami p. Ewą Hec – Wernicką, p. A. Miechowską, p. Marzeną Lendą oraz p. Emilia Pawelczyk i p. Justyna Sikorska

.

KOLEJNY RAZ WŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI „MIKOŁAJKI W SCHRONISKU”.

W tym roku akcję zbierania podarunków dla zwierząt mieszkających w schronisku w Pawłowie włączyli się także

Pan Adam Pawelczyk ze swoją suczką Loką.

Swoją obecnością sprawili radość naszym uczniom, pokazując sztuczki w zamian za upominki dla swoich współbraci.

Członkowie koła ekologiczno – plastycznego „Ekoplastyk” przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia.
Andrzejkowa magia Dnia 29 listopada na salę gimnastyczną przybyły wróżby. Zgodnie z tradycją w naszej szkole odbyły się Andrzejki.

Dzieci miały możliwość dowiedzieć się co ich czeka w przyszłości dzięki różnorodnym wróżbom, a także poznać imię swojej przyszłej miłości. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i chętnie korzystali z atrakcji, które przygotowały wróżki. Oczywiście nie zabrakło muzyki, przy której świetnie się bawiliśmy.

29 listopada 2017r. o godzinie 10.00 odbyło się "Pasowanie na przedszkolaka". W tym roku szkolnym do pasowania przystąpiły: Nikola Jóżwiak, Alan Sadecki i Oskar Pajewski. "Pasowanie na przedszkolaka" to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez przedszkolnych. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i opiekunów. Pozwala ono na wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości, stwarza możliwość prezentacji pierwszych umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu. Dzieci były w tym dniu ubrane w odświętne stroje i miały założone na głowach opaski z emblematami swoich grup. Przedszkolaki z poszczególnych grup oraz nowo pasowane zaprezentowały swoje umiejętności takie jak: taniec przy piosence (każda grupa), taniec w kole, przejście przez tunel, rzut woreczkiem do celu, slalom i wiele innych ciekawych zadań. Zachwyceni rodzice gromkimi brawami nagrodzili swoje pociechy za odwagę i występy. Pasowania olbrzymim ołówkiem, dokonała pani dyrektor Elżbieta Wieczorek, która życzyła dzieciom wielu sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017

Uczniowie klasy II pp pamiętali o uczczeniu Święta Niepodległości. Z zaangażowaniem wykonali kotyliony i kwiaty w barwach biało-czerwonych, zaprojektowali i stworzyli okolicznościową gazetkę.

W Ciechanowie trwała kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Za akcję odpowiedzialny jest społeczny komitet ‚Wolontariat pamięci”, przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów. Wolontariusze zbierali datki do puszek przy wejściu na cmentarz parafialny przy ul. Płońskiej, jednym z nich był nasz uczeń Mariusz Kownacki.

W tym roku pieniądze zbierane przez „Wolontariat pamięci” przeznaczone zostaną na dokończenie renowacji grobu ks. Józefa Kwiatkowskiego. Czynny udział w zbiórce brał nasz uczeń Mariusz Kownacki.