tel. 23 672 28 89

foto1

foto1

foto1

foto1

foto1Historia SOSW

Dowiedz się więcej o powstaniu i istnieniu ośrodka.

Czytaj...

Galeria

Zdjęcia naszych podopiecznych. Fotografie z imprez i spotkań.

Czytaj...

Księga gości

Zapraszamy do wpisania się w księdze gości, zostaw po sobie ślad na naszej stronie.

Czytaj...

Rozbudowa SOSW

Dowiedz się więcej o projekcie unijnym na rozbudowę SOSW

Czytaj...
Podziękowanie za udział w XXI Mikołajkowej zbiórce dla bezdomnych psów. Nasz udział w kolejnej akcji „ XXI Mikołajkowej zbiórki dla bezdomnych zwierząt” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie nie pozostał bez echa – otrzymaliśmy podziękowanie. Jednak nie to jest dla nas najważniejsze. Cieszymy się, że dzięki nam życie zwierzaków będzie nieco lepsze. Z całą pewnością nie będzie to nasze ostatnie działanie na rzecz zwierząt przebywających w schronisku.
6 grudnia 2017 r. w Ciechanowie odbyły się V Akademickie Targi Pracy. Targi zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Temat konferencji brzmiał: „Niepełnosprawni też chcą pracować”. Do udziału w konferencji zaproszono dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który przedstawił informację na temat losów absolwentów ośrodka.

21 grudnia 2017r. nasze przedszkole odwiedzili wspaniali goście - teatrzyk "Pik- Pok", który zaprezentował bajkę pt. :" Wilk i siedem koźlątek". Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały i słuchały przygód kukiełek. Ku zdziwieniu nauczycieli największą sympatią obdarowano wilka. Przedstawienie wywołało u dzieci dużo uśmiechu i pozytywnych emocji. Po zakończeniu występu przedszkolaki nagrodziły aktorów głośnymi brawami. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy częściej.
Z okazjii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia 2017r. w naszym Ośrodku odbyły się coroczne ,,Jasełka". Uczniowie pod opieką p. Julity Grabowskiej, Magdaleny Kordowskiej i Bogusławy Zaręby wprowadzili nas w klimat Cudownej Nocy. Przedstawienie ubogacił debiutancki występ dzieci z Koła tanecznego działającego w naszej szkole.

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. 28 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Ciechanowskim dotyczące zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu ciechanowskiego.

Ośrodek ma za zadanie:

1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w odpowiednich przepisach;

5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,

w tym: a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu ciechanowskiego zadania programu realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie. Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka. SOSW w Ciechanowie jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele zatrudnienie w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają także kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, czy zaburzeń dziecka, w szczególności są to logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, psycholog, pedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, nr tel.: 23 6722889, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 12.12.2017 roku grupa uczniów SOSW w Ciechanowie z klas V, VI, III gLs, Ihot odwiedziła wraz z wychowawczyniami ( p. B. Michalską i M. Tyjeńską –Cylke ) - PCKiSz w Ciechanowie. Dzieci obejrzały spektakl teatralno – taneczny pt. „Kopciuszek .pl”. Spektakl został przygotowany przez młodych aktorów z Teatru Dziecięcego „KLAPSIK” Edyty Bojkowskiej-Kolak oraz tancerzy z zespołu Tańca Nowoczesnego „FUNNY” i Teatru Tańca „Fakt” Jolanty Szlagowskiej. Barwne widowisko dla dzieci i młodzieży opowiadało współczesną wersję Kopciuszka ( w tej roli Olga Boniakowska ) – bohaterki baśni, według scenariusza Iwony Rzeplińskiej – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Dzieciaki z ogromnym zainteresowaniem oglądały spektakl, o czym świadczyły ich zafascynowane spojrzenia i zaczerwienione od emocji twarze. Uczniowie SOSW w Ciechanowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w sesji zdjęciowej z młodymi artystami ciechanowskiej sceny.

Oto kilka fotografii: .

Dnia 12 grudnia starszy aspirant KPP p.Piotr Pikus został zaproszony przez p. pedagog do naszej szkoły i spotkał się z uczniami ZSZ, klasy branżowej oraz gimnazjum. Spotkanie dotyczyło przemocy oraz czynów karalnych.Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje przemocy, jak radzić sobie z przemocą, do kogo się zwrócić o pomoc.Pan aspirant poinformował też uczniów o czynach karalnych oraz poniesionych konsekwencjach w przypadku kradzieży, pobicia, rozboju.Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych informacji w formie audiowizualnej.Na zakończenie spotkania obejrzeli film dotyczący właściwego korzystania z telefonów alarmowych.Film uświadomił uczniom jak tragiczne mogą być skutki jeśli telefon alarmowy będzie użyty do niewłaściwych celów, będzie blokowany lub wykorzystany jako żart.Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania z panem aspirantem, gdyż uzyskali dużo praktycznych i przydatnych informacji.

napisała pedagog Hanna Orłowska

W dniu 2017-12-12 do naszego Ośrodka zawitała grupa Mikołajów i Elfów. Byli to uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr. 4 wraz z opiekunami. Na Sali gimnastycznej odbyło się spotkanie gości z uczniami naszego ośrodka.

Podczas wizyty, radośnie i wesoło śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Goście obdarowali prezentami przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej naszego ośrodka.

Paczki zostały przygotowane przez Fundację „Orange”

W miłej, życzliwej i świątecznej atmosferze spędziliśmy wspólnie fantastyczne chwile.

To nie było nasze pierwsze spotkanie.

Dzieci z SP 4 odwiedziły nas także z okazji Dnia Matki.

Zapraszamy częściej.

8 grudnia 2017 nauczyciele i wychowawcy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na terenie ośrodka: „System Numicon – rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Szkolenie prowadziła pani Iwona Simon - współzałożycielka Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ z Gdańska. Na stronie fundacji czytamy - „Numicon to brytyjski system budowania umiejętności matematycznych u dzieci. Jego podstawą są klocki zaprojektowane z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się, oparte na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego. Wielką zaletą kształtów Numicon jest ich multisensoryczność, a więc wykorzystywanie kanału wzrokowego (kształt, kolor), a także taktylnego (otwory w kształtach). Klocki NUMICON to nie tylko przejrzysta reprezentacja abstrakcyjnych dla dzieci liczb, ale również atrakcyjne narzędzie do nauki i zabawy. Dzięki klockom Numicon nauka matematyki może być przyjemna i efektywna. Klocki wykorzystywane są w edukacji matematycznej na całym świecie, zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i w szkołach integracyjnych i specjalnych”

W tym roku szkolnym uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przebiegały pod hasłem : Jestem cool, mimo kul . Odbyły się w dniu 5 grudnia. Tego dnia dominował żółty kolor, który jest symbolem solidarności osobami niepełnosprawnymi.

Gościem specjalnym był pies- terapeuta o imieniu Loka, którego właścicielką jest Pani Emilia Pawelczyk. Zabawa, karmienie, podziwianie sztuczek wywoływały śmiech i wielką radość, budziły pozytywne emocje. Uczniowie młodszych klas uczyli się budowania prawidłowej relacji z psem oraz zasad bezpiecznego postępowania z nim.

Wielką atrakcją był seans bajkowy. Dzieci jak zaczarowane oglądały bajki za sprawą diaskopu i starych klisz. Młodzież z wielkim zaangażowaniem przygotowała plakaty konkursowe, na których pojawiły się wzruszające hasła: Jesteśmy super!!! mimo…….; Wiara czyni cuda; Damy radę mimo wszystko; Każdy inny, wszyscy równi; Wszystko możemy razem; Nie poddawaj się, życie Twoje cudem jest; Pozdrowienia z Empatii…

Trudno było wyłonić najlepszą pracę, dlatego wszystkie zdobyły pierwszą nagrodę. Ten dzień przypomniał nam wszystkim o konieczności działań na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dnia 7.12.2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez członków koła „Ekoplastyk”. Uczniowie wraz z opiekunami dołożyli wszelkich starań, aby prezentowane ozdoby były atrakcyjne, oryginalne, niepowtarzalne, wnoszące atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia do naszych domów. Zainteresowanie kiermaszem było ogromne, zarówno przez pracowników Ośrodka , jak i rodziców wraz z dziećmi. Zapraszamy za rok.
Dziękujemy ! Po raz kolejny nasi uczniowie, rodzice i pracownicy okazali wiele serca uczestnicząc w akcji Mikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. Na prośbę o pomoc zwierzętom mieszkającym w schronisku, spontanicznie odpowiedziało wiele osób. Ze szczególnym zaangażowaniem, w akcję włączyła się Pani Kasia Kowalska, umożliwiając wydrukowanie pięknego plakatu oraz pozyskując wiele darów.

W tym roku zebraliśmy: - 18 misek do karmy - 17 kg makaronu - 12 kg ryżu - 14,5 kg suchej karmy - 1 kg kaszy - 2 puszki karmy - 1 opakowanie smaczków - 2 obroże duże - 4 obroże małe - 1 obroża średnia - 2 smycze dla małych i średnich psów - 1 szelki dla małych psów - 3 kołdry - 3 jaśki - 1 poduszkę Oraz 308 zł, za które kupiliśmy duży, mocny transporter do przewożenia zwierząt, krytą toaletę dla mieszkających w schronisku kotów oraz żwirek. Wszystkie te dary, pomimo deszczu i wiatru osobiście przekazaliśmy do schroniska, sprawiając radość sobie i jego mieszkańcom. Dzięki uprzejmości ZKM w Ciechanowie, na miejsce zawiózł nas bardzo miły i pomocny Pan Kierowca, autobusem przystosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Po przekazaniu darów i zwiedzeniu schroniska, na rozgrzewkę czekała na nas pyszna, ciepła owocowa herbatka oraz cukiereczki. Wszystkim, którzy okazali wiele serca i zaangażowali się w akcję, serdecznie dziękujemy. Samorząd wychowanków Ośrodka wraz z opiekunami p. Ewą Hec – Wernicką, p. A. Miechowską, p. Marzeną Lendą oraz p. Emilia Pawelczyk i p. Justyna Sikorska

.

KOLEJNY RAZ WŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI „MIKOŁAJKI W SCHRONISKU”.

W tym roku akcję zbierania podarunków dla zwierząt mieszkających w schronisku w Pawłowie włączyli się także

Pan Adam Pawelczyk ze swoją suczką Loką.

Swoją obecnością sprawili radość naszym uczniom, pokazując sztuczki w zamian za upominki dla swoich współbraci.

Członkowie koła ekologiczno – plastycznego „Ekoplastyk” przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia.