Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

Uczniowie klasy 2 ud doskonalą swoje wybitne umiejętności kulinarne. Dzisiaj koktajl truskawkowy z bitą śmietaną.

Kochamy czerwiec za pogodę, koniec roku szkolnego i ...truskawki!

  

Magdalena

W dniu 7 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXI Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Mławie. Nasi zawodnicy uczestniczyli w treningu motorycznym, który składał się z kilku konkurencji: skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, rzut do celu, zwinnościowy tor przeszkód, biegał wahadłowy, strzał na bramkę.
Wszystkim zawodnikom serdecznie GRATULUJEMY osiągniętych wyników!

 

 

Magdalena

Drugiego czerwca  2022 r. uczniowie   Branżowej Szkoły pierwszego stopnia, pod opieką swoich wychowawców odwiedzili warszawskie ZOO.
Celem wycieczki było poszerzenie i zdobycie wiedzy o zwierzętach oraz wdrażanie do poruszania się i przestrzegania zasad w środkach komunikacji publicznej.
Podróż koleją przyczyniła się do pogłębienia  relacji między uczniami i ugruntowała przyjaźnie. Słoneczna pogoda umożliwiła podpatrywanie króla zwierząt, słoni, żyraf,  nosorożców czy uroczych surykatek .
Fotografie uśmiechniętych twarzy  potwierdzają zadowolenie wychowanków.

 

Magdalena

W dniu wczorajszym, w DNIU DZIECKA, w naszej szkole zostały podsumowane dwa konkursy, które się cieszyły ogromną popularnością wśród naszych uczniów - konkurs plastyczny "MAM MARZENIE" oraz konkurs na "NAJPIĘKNIEJSZĄ KAPLICZKĘ MARYJNĄ".

Wydarzenie to zaszczycili szczególni goście: wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie -p. Elżbieta Szymanik, Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego - p. Marek Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu - p. Sławomir Morawski, Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych - p. Aneta Głuszniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - p. Robert Morawski, kierownik oddziału zamiejscowego w Ciechanowie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - p. Halina Pasikowska - Pikus, którzy wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym.

 Pierwszy  konkurs plastyczny nosił tytuł "Mam Marzenie" i był zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Prace wykonane były  różnymi, ciekawymi technikami plastycznymi. Przedstawiały rozmaite dziecięce marzenia, począwszy od rzeczy materialnych, poprzez pragnienia, przeżycia różnych doświadczeń takich jak: ciekawe podróże, czy też lot balonem, po  ponadczasowe idee, takie jak pokój na świecie.

W konkursie tym uczniowie z naszej placówki zajęli pierwsze trzy miejsca.
I miejsce - Adrian Kocięda klasa IV u
II miejsce - Magdalena Błaszkowska klasa II ppe
III miejsce - Anna Grzankowska klasa III pp.
Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia w formie prezentów.
Byli to: Marcin Grzankowski, Przemysław Jaskłowski, Karolina Szustowska, Barbara Bartczak, Karol Burdalski, Bartosz Mróz, Karolina Konopa, Bartosz Muszyński, Michał Smoliński, Filip Kraszewski.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych konkursach!
 
 W ubiegłym roku kiedy po raz pierwszy ogłaszaliśmy konkurs na najpiękniejszą kapliczkę Maryjną nie sądziliśmy że będzie taki odzew i zaangażowanie. Nasz konkurs miał za cel zaangażowanie uczniów i ich rodziców w przygotowanie kapliczek Maryjnych i zwrócenie uwagi na piękną, polską tradycję Nabożeństwa Majowego. Od najdawniejszych czasów budowano kapliczki w których znajdowały się figurki lub obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Każdego dnia miesiąca maja przychodzili całymi rodzinami, gdzie śpiewali pieśni Maryjne i odmawiali litanie loretńską. Chcieli w ten sposób chwalić Maryi dziękować jej za to że jest naszą Matką, Królową i Wspomożycielką. Również nasi uczniowie wraz z rodzicami wykonali przepiękne kapliczki
Gratulujemy zwycięzcom!
Oto zwycięzcy:
I MIEJSCE Piotr Kuciński, Patryk Muszyński, Aleks Demko, Sebastian Łepkowski
II MIEJSCE Weronika Chylińska, Magdalena Błaszkowska
III MIEJSCE Dawid Nowotczyński

WYRÓŻNIENIE Michał Sosnowski, Anna Grzankowska, Przemysław Jaskłowski, Alan Sadecki

A oto fotorelacja:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38