Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

W dniu 7 września 2023 roku w Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie odbyło się ognisko integracyjne dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. Głównym celem ogniska było powitanie po wakacjach oraz zintegrowanie uczniów, którzy rozpoczęli naukę w naszym Ośrodku. Pieczenie kiełbasek było połączone z aktywnością sportową a humory dopisywały każdemu z nas. Wspólna zabawa pozwoliła na lepsze poznanie się uczniów i przyczyniła się do zintegrowania zespołów klasowych.

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38