Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

 

W dniu 16 lutego 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbyła się kolejna edycja się konkursu recytatorskiego pt. "....ale miłość jest najważniejsza".
Organizatorka konkursu P. Maria Tyjeńska-Cylke wraz z P. Małgorzatą Wielechowską i P. Magdaleną Belczewską wyłoniły zwycięzców.

I tak:

I miejsce zdobyła para uczniów z kl. 2ppd – Paulina Konieckiewicz i Kamil Czarnecki za pięknie wyrecytowany dialog Juliana Tuwima pt. " Rozmowa liryczna";

II miejsce zajęły ex aequo uczennica kl. 1 h – Weronika Marczewska za recytację wiersza J. Tuwima "Wspomnienie" i uczennica kl. 8L - Klaudia Grzelak za prezentację
wiersza Wł. Broniewskiego pt. "Wiersz ostatni";

III miejsce zajęła uczennica kl. 1h - Izabela Rosińska za recytację wiersza Adama Mickiewicza pt. "Do M";

Wyróżnienia zdobyli:
- uczennica z kl 1h – Otylia Bany za recytację wiersza A. Mickiewicza pt. "Niepewność";
- uczennica kl. 1h – Magdalena Bielak za recytację wiersza A. Mickiewicza pt. „Rozmowa";
- uczennica kl. 3ppw – Wiktoria Kinicka za recytację wiersza Bolesława Leśmiana "Nie obiecuję Ci wiele";
- uczennica kl. 3pp – Kamila Popielarska za prezentację wiersza Adama Asnyka pt. „Jednego serca”;
- uczeń kl. 2ppd Konrad Kurzęcki – za recytację wiersza K. I. Gałczyńskiego pt. „Już kocham Cię tyle lat”.

Młodzież otrzymała dyplomy i atrakcyjne nagrody.

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38